Czy warto Inwestować w Pożyczki

Zanim odpowiemy sobie na pytanie czy warto inwestować w pożyczki w skrócie powiedzmy sobie na czym to polega i czy jest bezpieczne.

Otóż polega to na inwestowaniu naszych środków finansowych  w pożyczki udzielane konsumentom, czyli pożyczkobiorcom , z pominięciem udziału banków (P2P). Oczywiście dochód z tego przedsięwzięcia jest dużo wyższy niż z lokat bankowych, które obecnie znajdują się na bardzo niskim poziomie rentowności.  Jeśli natomiast chodzi o bezpieczeństwo, to zagwarantowany mamy zysk do wysokości 9-12% w stosunku rocznym.  Przy takim wyborze niczym nie ryzykujemy, nawet gdy konkretny pożyczkobiorca nie spłaci pożyczki. Gdyż w przypadku opóźnienia klienta ze spłatą powyżej 60 dni, całość zainwestowanej kwoty w raz z odsetkami zostanie od nas automatycznie odkupiona. Inaczej jest w przypadku gdy chcemy osiągnąć wyższy zysk np. 30-40% rocznie, wówczas musimy zdecydować się na przejęcie części ryzyka związanego ze spłatą pożyczki.

Zainwestować możemy dowolną kwotę już od 10 Euro, na dowolny okres począwszy od 1 miesiąca.

Zobacz dostępne na rynku oferty Inwestycyjne

Zapoznaj się z większą ilością Informacji. Czytaj dalej Czy warto Inwestować w Pożyczki