Inwestycje w Pożyczki

Inwestycje w pożyczki, to nic innego jak  inwestowanie z pominięciem banków. Czyli z pominięciem zysku banku. Przy czym możemy ale nie musimy wybierać konkretnego pożyczkobiorcy. Zrobi to za nas Instytucja udzielająca pożyczek, która jednocześnie z chwilą gdy pożyczkobiorca spóźni się ze spłatą o 60 dni automatycznie odkupi od nas udzielone pożyczki. Czyli jest to bezpieczne. Mamy w ten sposób zagwarantowany zysk na poziomie 9-12% w stosunku rocznym. Możemy jednak wybrać wyższy zysk jednak wówczas pewną część ryzyka związanego ze spłatą pożyczek przez konkretnych pożyczkobiorców  bierzemy na siebie.

Na Świecie w ostatnich latach odnotowujemy coraz większy wzrost popularności tej formy inwestowania, zwana jest ona jako P2P  lub crowd-investing -zobacz dane.  W skrócie,  crowd-investing jest działaniem inwestowania w alternatywnych kredytodawców. Przekładając to na język bardziej pospolity jest to inwestowanie w pożyczki poza bankowe, gdzie pożyczkobiorcy są dokładnie sprawdzani przez pożyczkodawców we wszystkich możliwych bazach danych, w zależności od państwa w którym pożyczek udzielają. w Polsce takie bazy to BIK, BIG, KRD,  ERIF (europejska), a także ZBP. Średnio na 100 wniosków potencjalnych pożyczkobiorców udzielane jest 10 pożyczek. Zasadniczo, wygląda to podobnie jakby posiadać rachunek bankowy, na którym są gromadzone nasze środki, natomiast bank z tych środków udziela kredytów. Jednak odpada tu pośrednictwo banku a dochody z pożyczek alternatywnych są wyższe niż kredytów bankowych.


Na świecie inwestycje w pożyczki odnotowują znaczny wzrost gdyż opierają się na nowej technologii, powoli eliminując pośrednictwo już przestarzałych form bankowych.  W dodatku nie musimy tu inwestować dużych sum, istnieje możliwość inwestycji kwoty już od 10 €.  Za pośrednictwem dostępnych platform zgodnie z polskim i unijnym prawem możemy inwestować we wszystkich opisanych platformach.

Zobacz dostępne w Polsce Platformy Inwestycyjne

Dlaczego wyższy zysk niż z lokat bankowych?

Wszystkie pożyczki pozabankowe są “droższe” od pożyczek udzielanych przez banki, a zwrócone pożyczki są od razu reinwestowane. Wobec tego i dochód jest wyższy.

Czy są bezpieczne?

Tak ale wszystkie platformy gwarantują tylko bezpieczeństwo w najtańszych opcjach, z zyskiem przeciętnie 10%. W wyższych gdzie dochód może być praktycznie nieograniczony ryzyko spoczywa na inwestorze. Oczywiście w razie braku spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę w każdym przypadku jest prowadzone postępowanie windykacyjne. Ponadto wszyscy pożyczkodawcy dokładnie sprawdzają pożyczkobiorców w dostępnych bazach danych na całym świecie. w Polsce w BIK, BIG, KRD, ZBP, ERIF. Platformy są rejestrowane we właściwych dla siebie odpowiednikach naszej KNF (Komisji Nadzoru Finansowego). Np  Max crowdfund  w holenderskiej AFM, lub też gwarantują pełen wykup inwestycji np Robocash.

Kiedy mogę wycofać zainwestowane środki?

W każdej chwili po zakończeniu inwestycji, jednak okres inwestycji wybieramy samodzielnie, najczęściej od 1 miesiąca do kilku lat.  Jeżeli wybieramy dłuższe okresy, zyski mogą nam być wypłacane tygodniowo.

Platformy Inwestycyjne mają nieco zróżnicowane względem siebie warunki. Dlatego przed podjęciem decyzji, należy się z nimi zapoznać.

Platformy Inwestycyjne.