Jak kancelaria adwokacka może pomóc w oddłużaniu?

W dzisiejszych czasach ludzie, którzy żyją bez zaciągniętych zobowiązań finansowych należą do mniejszości. Ogrom społeczeństwa korzysta z szerokiej oferty kredytów, udzielanych przez instytucje bankowe oraz pozabankowe. W momencie terminowego spłacania ustalonego harmonogramu rat można spać spokojnie. Problem pojawia się wówczas, gdy zostaje utracona płynność finansowa. Oznacza to brak możliwości spłaty zaciągniętych kredytów, przy jednoczesnym zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych. Przyczyn powstania niewypłacalności może być wiele: utrata pracy, rozwód, śmierć bliskiej osoby, choroba własna lub członka rodziny, a także takie niespodziewane zdarzenie jak wypadek.

Sytuacja osoby zadłużonej z dnia na dzień ulega pogorszeniu. Do codziennych stresów dłużnika dochodzą dodatkowo wizyty wierzycieli, windykatorów oraz komornika domagających się spłaty należności. Do kwoty kredytu zaś, doliczane są ogromne odsetki, spowodowane opóźnieniami w spłacie rat.

Ratunek dla zadłużonych

Na ratunek osobom zadłużonym przychodzi ustawa o upadłości konsumenckiej. Upadłość konsumencka jest to postępowanie sądowe mające na celu oddłużenie osoby, która w sposób niezawiniony stała się niewypłacalna. Aby poddać się procesowi oddłużania niezbędne jest skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej, którą można znaleźć m.in. pod adresem https://ktmh.pl. Kancelaria adwokacka rzetelnie zajmie się przygotowaniem wszelkiej wymaganej dokumentacji sądowej. Na podstawie posiadanych informacji kancelaria wystąpi z wnioskiem o udzielenie oddłużenia do właściwego sądu rejonowego. W oparciu o dokładnie zweryfikowane akta, prawnik na rozprawie sądowej udowodni zasadność przyznania upadłości konsumenckiej. Kancelaria adwokacka wykaże w sądzie, że osoba zadłużona nie działała celowo na szkodę wierzycieli, a w sposób niezawiniony utraciła płynność finansową. Na potwierdzenie słuszności złożenia wniosku prawnik przedstawi niezbędne załączniki. Dzięki wysokiemu poziomowi świadczonych usług kancelaria adwokacka wielokrotnie przyczyniła się do poprawy jakości życia swoich klientów. Osoby oddłużone mogą reszcie odetchnąć i odzyskać upragniony spokój.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *