Czy należy mi się zwrot prowizji i ubezpieczenia od kredytów i pożyczek?

Jeśli spełniasz przynajmniej jeden z opisanych warunków możesz otrzymać zwrot naliczonej przez banki lub inne instytucje finansowe zwrot pobranej prowizji od pożyczki lub kredytu. Co ważne nawet w 24 godziny od dostarczenia dokumentów.

W jaki sposób tak szybko?

–  Gdyż odkupimy od Ciebie za gotówkę należny ci zwrot i sami będziemy dochodzić prawa do zwrotu przed właściwym sądem.

Jeśli spełniasz przynajmniej jeden z warunków:

  1. Spłaciłeś kredyt przed terminem
  2. Korzystałeś z konsolidacji kredytów lub pożyczek. Niezależnie od tego czy kredyt konsolidacyjny spłaciłeś czy też nie spłaciłeś.
  3. Wpadłeś w pętle kredytową, jednak w historii posiadasz kredyty które zostały uznane jako spłacone np.: poprzez konsolidację, lub sam je spłaciłeś przed czasem.
  4. Bank lub instytucja finansowa sama proponowała ci dofinansowanie. Np.: Udzielono ci nowego wyższego kredytu, ale jednocześnie został rozliczony z tego kredytu poprzedni.

Jeśli spełniasz przynajmniej jeden z tych warunków możesz otrzymać zwrot prowizji nawet w jeden dzień.

 

Jak to działa:

Przykłady mogą być różne, więc warto zainteresować się czy tobie nie należy się jakikolwiek zwrot. Jednak banki niechętnie dokonują takich zwrotów dobrowolnie. Dlatego też warto skorzystać z odpowiednich kancelarii.

Podam może jeden z typowych przykładów.

Pani Basia w roku 2012 zaciągnęła chwilówkę w kwocie 3000zł do spłaty w ratach łącznie miała 4800zł. Jednak w czasie spłacania zaciągnęła kolejną w kwocie 6000zł do spłaty w ratach miała 9800zł. Następnie Pani Basia stwierdziła że ma za wysokie raty miesięczne do spłaty, więc skorzystała z kredytu konsolidacyjnego. Oczywiście uzyskała go. Kredyt został udzielony w kwocie 40.000zł, do spłaty było 56000zł. Jednak bank udzielający kredytu spłacił w jej imieniu pozostałe do spłaty części chwilówek, pozostałą część wypłacił pani Basi w gotówce. Pani Basia jest zadowolona gdyż co prawda dłużej będzie spłacała kredyt ale ma mniejszą ratę miesięczną.  W takiej sytuacji nie ma znaczenia czy Pani Basia spłaca kredyt konsolidacyjny czy też go nie spłaca, czy nawet jest on w windykacji czy też u komornika. Pani Basi należy się zwrot części prowizji pobranych od dwóch pierwszych chwilówek.

Jeśli jesteś w podobnej sytuacji skontaktuj się z nami odkupimy od Ciebie należny ci zwrot i sami odzyskamy je od odpowiednich instytucji. Ty otrzymasz gotówkę od nas i nie będą cię interesowały żadne rozprawy sądowe itd. Resztą my się zajmiemy, a ty będziesz miał spokój i gotówkę.

Skontaktuj się:

e-mail: kontakt@albertkredyty.pl

 

 

Uwaga; Dotyczy wszystkich pożyczek i kredytów udzielonych w okresie od 01.01.2012r do nadal.

Przepisy interpelacje oraz podstawa prawna:

Art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim należy rozumieć w ten sposób, że:

  • w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego następuje obniżenie wszystkich możliwych kosztów takiego kredytu, niezależnie od ich charakteru i niezależnie od tego, kiedy koszty te zostały faktycznie poniesione przez kredytobiorcę.
  • redukcja ta ma charakter proporcjonalny, tj. odnosi się do okresu od dnia faktycznej spłaty kredytu do dnia ostatecznej spłaty określonej w umowie.

Tak właśnie brzmi wspólna interpretacja przepisów ustawy o kredycie konsumenckim Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 11 września 2019 roku

W całości ten fakt potwierdza:

„Kredytobiorcy, który spłacił przed czasem kredyt konsumencki, należy się zwrot części opłat i prowizji, nie tylko tych zależnych od czasu trwania umowy” Właśnie i tu warto zwrócić uwagę na zdanie „nie tylko zależnych od czasu trwania umowy”. Czyli również tych prowizji które były pobrane procentowo przy udzieleniu kredytu, nawet jeśli były one sfinansowane z samego kredytu.

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *