Księgi WIeczyste

Księgi Wieczyste po Adresie lub numerze Geodezyjnym Działki

Czy w ogóle możemy znaleźć numer księgi wieczystej, znając tylko adres nieruchomości lub numer działki?

Oczywiście tak. Co prawda na stronach rządowych istnieje wyszukiwarka, ale aby z niej skorzystać musimy znać dokładny numer księgi wieczystej. Jednak jeśli znamy tylko adres nieruchomości bądź też działki możemy skorzystać z niedrogich komercyjnych wyszukiwarek, gdzie specjaliści przygotowali spis adresów łącząc je z Księgami Wieczystymi. Czyli jeśli znamy tylko adres możemy znaleźć i sprawdzić nie tylko numer księgi wieczystej ale również wpisy w niej bez wychodzenia z domu. Przez Internet.
Uwaga: Jeśli nie znamy nawet numeru geodezyjnego działki możemy go odnaleźć korzystając z mapy zamieszczonej na stronie. W tym celu wybieramy szukaj księgi wieczystej według numeru (identyfikatora) działki.

Dlaczego przed zakupem nieruchomości warto sprawdzić księgę wieczystą?

Najważniejszym powodem jest to że dokładnie widzimy kto jest właścicielem danej nieruchomości i jakie są ewentualne wpisy dotyczące praw osób trzecich, np. ewentualnych wierzycieli.

Właścicielem danej nieruchomości może być kilka osób nie koniecznie spokrewnionych ze sobą, wówczas w razie kupna musimy podpisać umowy ze wszystkimi współwłaścicielami a nie tylko z jednym. Dotyczy to również przypadku gdy nabywamy taką nieruchomość od małżeństwa. Jeśli w księdze wieczystej widnieją oboje współmałżonkowie, wówczas z obojgiem musimy podpisać akt notarialny

Istotną sprawą jest również to czy kupujemy np. wydzielony lokal w danym budynku.
Jeśli np. w danym budynku jest 5 mieszkań a księga nie jest ustanowiona dla każdego lokalu oddzielnie tylko każdy z mieszkańców jest współwłaścicielem 1/5 części udziału a chcemy nabyć tylko jedno mieszkanie. To w taki przepadku prawnie nie nabywamy prawa do danego lokalu tylko do części udziału. Czyli czegoś nieoznaczonego. W razie kłótni ktoś może wówczas podnieść zarzut że dane mieszkanie wcale nie należy do ciebie pomimo że masz akt notarialny, że nabyłeś udział w części budynku. Jeśli jest to udział w części czyli niby dlaczego twoje ma być mieszkanie a nie np. piwnica czy klatka schodowa. Więc warto to sprawdzić przed zakupem.
Jeśli za bardzo nie znasz się na prawnych niuansach związanych z hipoteką, nie jesteś pewny czy wszystko dobrze rozumiesz możesz udać się do dowolnego prawnika, ten temat nie jest dla nich trudny, więc za jakąś opłatą na pewno dobrze ci doradzą.
Innym dość dobrym sposobem jest zakup nieruchomości za pomocą kredytu hipotecznego. Wówczas również możesz być spokojny bo banki zajmą się dokładnym sprawdzeniem stanu prawnego danej nieruchomości. 

W Polsce według najnowszych informacji z Wikipedii ustrój ksiąg wieczystych reguluje ustawa z 6 lipca 1982 o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 707, z póĽn. zm.), natomiast kwestie szczegółowe – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2001 w sprawie prowadzenia ksi±g wieczystych i zbiorów dokumentów (Dz. U. z 2001 r. Nr 102, poz. 1122, z póĽn. zm.).

W latach 1964-1991 księgi wieczyste prowadziły państwowe biura notarialne. Od 1991 księgi wieczyste są prowadzone przez wydziały ksiąg wieczystych w sądach rejonowych właściwych według miejsca położenia nieruchomości. Są prowadzone dla nieruchomości a nie dla właścicieli, to znaczy, że jedna osoba może być wskazana jako właściciel w kilku księgach wieczystych, natomiast to samo prawo własności winno być wykazane w jednej i tylko w jednej księdze wieczystej. 

 

Podział Księgi Wieczystej

 Księga wieczysta składa się z 4 działów:

1.dział I: 1.dział I-O: „Oznaczenie nieruchomości” – dane pochodzą z ewidencji gruntów, pozwalające na dokładne oznaczenie nieruchomości,
dział I-Sp: „Spis praw związanych z własnością” – ewentualne prawa związane z prawem własności wpisanej nieruchomości,

2.dział II – oznaczenie właściciela (właścicieli) lub użytkownika wieczystego,

3.dział III – ograniczone prawa rzeczowe (z wyj±tkiem hipotek), ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości (z wyjątkiem roszczeń dotyczących hipotek),

4.dział IV – hipoteki, z dokładnym określeniem wysokości, waluty, zakresu, rodzaju, pierwszeństwa i ewentualnych innych cech hipoteki.

W zasadzie musimy dokładnie przejrzeć wszystkie działy. Warto zwrócić szczególną uwagę na dział 4 i wpisane w nim tak zwane Hipoteki przymusowe. Gdyż niestety nawet jak kupujemy taką nieruchomość od komornika czy syndyka te hipoteki przechodzą na nas jako przyszłych właścicieli.


Wyszukiwarka Ksiąg Wieczystych pomoże znaleźć odpowiedzi na następujące pytania:

1 Jak znaleźć właściciela jeziora, bajorka, stawu
2. Jak znaleĽć właściciela lasu
3. Kto jest właścicielem drogi
4. czy garaż ma ustaloną księgę wieczystą
5. czy stodoła jest osobną nieruchomością.
6.Jak ustalić właściciela nie znając numeru księgi wieczystej
7 w jaki sposób przejrzeć księgę wieczystą posiadając tylko numer geodezyjny działki
8 Jak ustalić właściciela działki po adresie.
9 do kogo należy droga
10 Prawo budowlane, leśne, wodne
11 Co zrobić gdy uszkodzimy samochód na dziurze na drodze?
– odnajdujemy właściciela drogi
12 Jak ustalić właściciela mieszkania
13. Jak sprawdzić Hipotekę mieszkania, domu, nieruchomości przez Internet.
14 Jak sprawdzić czy mieszkanie jest zadłużone.
15. Jak sprawdzić dewelopera, Czy deweloper nie jest zadłużony – czy nie ma wpisów hipotecznych np ze względu na podatek albo ZUS.
16. Jak sprawdzić zadłużenie sąsiada, rodziny itp.

Wyszukiwarka ksiąg wieczystych po adresie lub numerze działki dotychczas przyniosła wielu użytkownikom niewymierne korzyści. Wiele osób uniknęło chociażby próby oszusta, który proponował np.; wynajęcie nie swojej nieruchomości.
Jednak należy pamiętać, że po nazwisku nie odnajdziemy właściciela nieruchomości, ale po adresie znajdziemy nazwisko właściciela, oraz wszelkie jego zaległości wpisane w księgi wieczyste, a także różne inne wpisy takie jak np. służebność. Pamiętajcie może być taka sytuacja że nikt nie jest zameldowany w danej nieruchomości (mieszkaniu, domu) a ma prawo tam mieszkać np. do śmierci.

Jeśli macie pytania dotycz±ce ksiąg wieczystych możecie zadawać pytania na poniższy e-mail. Postaramy się odpowiedzieć, a niektóre Wasze pytania wraz z odpowiedziami opublikujemy poniżej. e-mail: kontakt@albertkredyty.pl 

Wasze pytania.

– Jak mogę przejrzeć księgi wieczyste za darmo?

W serwisie możesz przejrzeć księgi za darmo. Zapłacisz tylko wówczas gdy nie znasz ich numeru. Ale w zamian otrzymasz numer szukanej księgi. Jeśli natomiast znasz numer księgi
możesz udać się do właściwego Sądu Rejonowego, do wydziału Ksiąg Wieczystych. Tam otrzymasz informację bezpłatnie, jednak jak wspomniałem musisz znać dokładny numer księgi wieczystej. W większości Sądów musisz się umawiać wcześniej na odpowiedni dzień i godzinę, samo przeglądanie ksiąg wieczystych jest bezpłatne, jednak jeśli chcesz wypis z księgi wieczystej musisz zapłacić, ksera nie otrzymasz. Spis miejscowości w których znajdują się wydziały Ksiąg Wieczystych zamieściliśmy poniżej. Od niedawna możesz również skorzystać ze stron Ministerstwa Sprawiedliwości.

– Ile w Sądzie Kosztuje wypis z Ksiąg Wieczystych?


Wniosek w Sądzie musi zostać opłacony. Opłaty można dokonać poprzez kupno znaków sądowych jak i przelewem na rachunek bankowy sądu. Wysokość opłaty to 6 zł za stronę odpisu. Najczęściej więc opłata za odpis z księgi wieczystej będzie wynosiła 30 zł.

– Czy w Polsce istnieje jakaś inna baza danych ksiąg

Tak w Polsce możemy odnaleźć księgi wieczyste online. Taką bazę posiada Ministerstwo Sprawiedliwości, jednak jak na razie nie możemy ich tam odnaleźć na podstawie adresu, nazwisku ani na podstawie numeru działki.

– Dlaczego muszę płacić za przejrzenie ksiąg wieczystych?

Opłata służy pokryciu kosztów funkcjonowania serwisu, w tym mechanizmów indeksujących treść ksiąg wieczystych.
Wiele osób mocno napracowało się aby stworzyć bazę danych ksiąg wieczystych w taki sposób aby było można do nich trafić posiadając tylko adres, bądź numer geodezyjny działki na której znajduje się nieruchomość. Tym bardziej że bez problemu wydrukujesz sobie ją za darmo.
Pamiętaj że w Sądzie nie uzyskasz żadnych informacji jeśli nie będziesz znał numeru księgi. Po adresie w Sądzie nic nie załatwisz. Inną zaletą tej strony jest to że tutaj wszystko załatwisz w domu w ciągu kilkunastu minut, a do Sądu musisz udawać się 2 razy, marnujesz wtedy czas, oraz ponosisz koszty dojazdu. Ponadto uzyskanie wszystkich informacji wraz z wydrukiem przez serwis jest bardzo tanie, kosz to od 14,50zł do 29zł (za całą księgę, wszystkie strony) w zależności od ilości przeglądanych ksiąg (drukujesz je bezpłatnie) niezależnie od tego ile posiadają stron. Pamiętaj w Sądzie ksera nie otrzymasz a za wypis i tak płacisz.

Co Nas Wyróżnia ?

Szybki Internet

.

Kawa & Herbata

Pokuj Konferencyjny

Nowoczesny Sprzęt

Darmowy Parking dla Rowerów

Pracujemy 24/7

Księgi wieczyste a samodzielna windykacja należności

Jeśli zdecydowałeś się na samodzielną windykację długu pomocna przy tym może być zamieszczona  wyszukiwarka ksiąg wieczystych po adresie . Wystarczy że znasz adres dłużnika i możesz sprawdzić czy nieruchomość znajdująca się pod tym adresem należy do niego, jakie są wpisy hipoteczne, kto jest współwłaścicielem itp.
Posiadaj±c takie dane możesz je użyć nie tylko podczas przekazywania sprawy do egzekucji komorniczej, ale także np w rozmowie telefonicznej czy korespondencji z dłużnikiem. Wystarczy dłużnikowi dać do zrozumienia że wiesz że ta nieruchomość należy do niego i poinformować go że będziesz się domagał zwrotu długu z tej nieruchomości. Taka informacja często powoduje że dłużnik jednak woli zwrócić dług dobrowolnie.

Na Czym polega numeracja Ksiąg Wieczystych?

Przykład:

BY1B /00003547/4 Oznacza :

BY1B Oznacza że to Bydgoszcz
00003547 to dawny numer Księgi Wieczystej numer 3547
4 to po prostu cyfra kontrolna, przypisana do każdego numeru Księgi Wieczystej

Na  liście  poniżej znajdziesz wszystkie sądy rejonowe prowadzące księgi wieczyste łącznie z oznaczeniem Ksi±ąg Wieczystych (alfabetycznie).

01. 9th Street

Dedykowaene Biuro

02. South Ivy Blvd.

PrYWATNE MIEJSCA PRACY

A

Aleksandrów Kujawski WL1A
Augustów SU1A

B

Bartoszyce OL1Y
Bełchatów PT1B
Będzin KA1B
Biała Podlaska LU1B
Białobrzegi RA2G
Białogard KO1B
Białystok BI1B
Bielsko-Biała BB1B
Bielsk Podlaski BI1P
Biłgoraj ZA1B
Biskupiec OL1B
Bochnia TR1O

Bolesławiec JG1B
Braniewo EL1B
Brodnica TO1B
Brzeg OP1B
Brzesko TR1B
Brzeziny LD1B
Brzozów KS1B
Busko-Zdrój KI1B
Bydgoszcz BY1B
Bytom KA1Y
Bytów SL1B

C

Chełm LU1C
Chełmno TO1C
Chodzież PO1H
Chojnice SL1C
Chorzów KA1C
Choszczno SZ1C
Chrzanów KR1C
Ciechanów PL1C
Cieszyn BB1C
Czarnków PO2T
Czernichów KR1K
Częstochowa CZ1C
Człuchów SL1Z

D

D±browa Górnicza KA1D
D±browa Tarnowska TR1D
Dębica RZ1D
Dobczyce KR2Y
Drawsko Pomorskie KO1D
Działdowo EL1D
Dzierżoniów SW1D

E

Elbląg EL1E
Ełk OL1E

G

Garwolin SI1G
Gdańsk GD1G
Gdynia GD1Y
Giżycko OL1G
Gliwice GL1G
Głogów LE1G
Głubczyce OP1G
Gniezno PO1G
Goleniów SZ1O
Golub-Dobrzyń TO1G
Gorlice NS1G
Gorzów Wielkopolski GW1G
Gostynin PL1G
Gostyń PO1Y
Grajewo LM1G

Grodzisk Mazowiecki WA1G
Grodzisk Wielkopolski PO1S
Grójec RA1G
Grudziądz TO1U
Gryfice SZ1G
Gryfino SZ1Y
Gubin ZG2K

H

Hajnówka BI2P
Hrubieszów ZA1H

I

Iława EL1I
Inowrocław BY1I
J

Janów Lubelski ZA1J
Jarocin KZ1J
Jarosław PR1J
Jasło KS1J
Jastrzębie-Zdrój GL1J
Jawor LE1J
Jaworzn KA1J
Jelenia Góra JG1J
Jędrzejów KI1J

K

Kalisz KZ1A
Kamienna Góra JG1K
Kamień Pomorski SZ1K
Kartuzy GD1R
Katowice KA1K
Kazimierza Wielka KI1I
Kędzierzyn-Koźle OP1K
Kępno KZ1E
Kętrzyn OL1K
Kęty KR2E
Kielce KI1L
Kluczbork OP1U
Kłobuck CZ2C
Kłodzko SW1K
Kolbuszowa TB1K
Kołobrzeg KO1L
Koło KN1K
Konin KN1N
Końskie KI1K
Koszalin KO1K
Kościan PO1K
Kościerzyna GD1E
Kozienice RA1K
Kraków KR1P
Krasnystaw ZA1K
Krajnik LU1K
Krosno KS1K
Krosno Odrzańskie ZG1K
Krotoszyn KZ1R
Krzeszowice KR2K
Kutno LD1K
Kwidzyn GD1I

L

Legionowo WA1L
Legnica LE1L
Lesko KS1E
Leszno PO1L
Leżajsk RZ1E
Lębork SL1L
Lidzbark Warmiński OL1L
Limanowa NS1L
Lipno WL1L
Lipsko RA1L
Lubaczów PR1L

Lubań JG1L
Lubartów LU1A

Lubin LE1U
Lubliniec CZ1L
Lublin LU1I
Lwówek Śląski JG1S
Lublin LU1SLipno WL1L
Lipsko RA1L
Lubaczów PR1L
Lubań JG1L
Lubartów LU1A
Lubin LE1U
Lubliniec CZ1L
Lublin LU1I
Lwówek Śląski JG1S
Lublin LU1S

M

Malbork GD1M
Miastko SL1M
Miechów KR1M
Mielec TB1M
Międzychód PO2A
Międzyrzecz GW1M
Mikołów KA1M

Milicz WR1M
Mińsk Mazowiecki SI1M
Mława PL1M
Mogilno BY1M
Morąg EL2O
Mrągowo OL1M
Mszana Dolna NS2L
Muszyna NS1M
Mysłowice KA1L
Myszków CZ1M
Myślenice KR1Y
Myślibórz SZ1

N

Nakło nad Notecią BY1N
Nidzica OL1N
Niepołomice KR2I
Nisko TB1N
Nowa Ruda SW2K
Nowa Sól ZG1N
Nowe Miasto Lubawskie EL1N
Nowy Dwór Gdański GD2M
Nowy Dwór MazowieckiWA1N
Nowy Sącz NS1S

Nowy Targ NS1T
Nowy Tomyśl PO1N
Nysa OP1N

O

Oborniki PO1O
Olecko OL1C
Olesno OP1L
Oleśnica WR1E
Olkusz KR1O
Olsztyn OL1O
Oława WR1O
Opatów KI1T
Opoczno PT1O
Opole Lubelskie LU1O
Opole OP1O
Ostrołęka OS1O
Ostrowiec Świętokrzyski KI1O
Ostróda EL1O
Ostrów Mazowiecka OS1M
Ostrzeszów KZ1O
Oświęcim KR1E
Otwock WA1O

P

Pabianice LD1P
Pajęczno SR2W
Piaseczno WA1I
Piła PO1I
Pińczów KI1P
Pionki RA2Z
Piotrków Trybunalski PT1P
Pisz OL1P
Pleszew KZ1P
Płock PL1P
Płońsk PL1L
Poddębice SR2L
Police SZ2S

Poznań PO1P
Poznań PO2P
Proszowice KR1H
Prudnik OP1P
Pruszków WA1P
Przasnysz OS1P
Przemyśl PR1P
Przeworsk PR1R
Przysucha RA1P
Pszczyna KA1P
Puck GD2W
Puławy LU1P
Pułtusk OS1U
Pyrzyce SZ2T

R

Racibórz GL1R
Radom RA1R
Radomsko PT1R
Radziejów WL1R
Radzyń Podlaski LU1R
Rawa Mazowiecka LD1R
Rawicz PO1R
Ropczyce RZ1R
Ruda Śląska GL1S
Rybnik GL1Y

Ryki LU1Y
Rypin WL1Y
Rzeszów RZ1Z
Szydłowiec RA1S

S

Sandomierz KI1S
Sanok KS1S
Sejny SU1N
Sępólno Krajeńskie BY2T
Siedlce SI1S
Siemianowice Śląskie KA1I
Siemiatycze BI3P
Sieniawa PR2R
Sieradz SR1S
Sierp PL1E
Skała KR2P
Skarżysko-Kamienna KI1R
Skawina KR3I
Skierniewice LD1H
Sławno KO1E
Słomniki KR1S
Słubice GW1S
Słupca KN1S
Słupsk SL1S
Sochaczew PL1O
Sokołów Podlaski SI1P
Sokółka BI1S
Sopot GD1S
Sosnowiec KA1S
Stalowa Wola TB1S
Starachowice KI1H

Stargard Szczeciński SZ1T
Starogard Gdański GD1A
Staszów KI1A
Strzelce Krajeńskie GW1K
Strzelce Opolskie OP1S
Strzelin WR1T
Strzyżów RZ1S
Sucha Beskidzka KR1B
Sulęcin GW1U
Suwałki SU1S
Szamotuły PO1A
Szczecinek KO1I
Szczecin SZ1S
Szczytno OL1S
Sztum GD2I
Szubin BY1U

T

Tarnobrzeg TB1T
Tarnowskie Góry GL1T
Tarnów R1T
Tczew GD1T
Tomaszów Lubelski ZA1T
Tomaszów Mazowiecki PT1T
Toruń TO1T
Trzcianka PO1T
Trzebnica WR1W
Tuchola BY1T
Tuchów TR2T
Turek KN1T
Tychy KA1T
Tyczyn RZ2Z

U

Ustrzyki Dolne KS2E

W

Wadowice KR1W
Wałcz KO1W
Warszawa WA3M
Warszawa WA1M
Warszawa WA2M
Warszawa WA4M
Warszawa WA6M
Wąbrzeźno TO1W
Wejherowo GD1W
Węgorzewo OL2G
Węgrów SI1W
Wieliczka KR1I
Wieluń SR1W
WłocławekWL1W
Włodawa LU1W
Włoszczowa KI1W
Wodzisław Śląski GL1W
Wolsztyn PO1E
Wołomin WA1W
Wołów WR1L
Wrocław WR1K
Września PO1F
Wschowa ZG1W
Wyrzysk PO2H
Wysokie Mazowieckie LM1W
Wyszków OS1W

Z

Zabrze GL1Z
Zakopane NS1Z
Zambrów LM1Z
Zamość ZA1Z
Zawiercie CZ1Z
Ząbkowice Śląskie SW1Z
Zduńska Wola SR1Z
Zgierz LD1G
Zgorzelec JG1Z
Złotów PO1Z
Zwoleń RA1Z

zgoda
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj: jak wyłączyć pliki cookie. Szczgółowe informacje na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w Polityce Cookie.